Eva Zettervall

Eva Zettervall

 Utställningen pågår t.o.m. den 4/5.
Öppet under utställningsperioden Lö 11-16

”Jag har alltid velat bestämma över mig själv och inte vara beroende av andra, därför har konstnärsrollen passat mig. Jag är en utpräglad bildmänniska och ordet är inte mitt uttrycksätt. Jag är glad att jag har lyckats försörjt mig som konstnär sedan mitten av 1980-talet och fått visat mina bilder regelbundet på utställningar i Sverige och andra länder genom åren.


Mitt måleri är figurativt och expressionistiskt. Jag har alltid människor med i mina målningar, företrädesvis kvinnor. Färgen ser jag som en egen levande dimension.  Jag arbetar kontinuerligt med samma frågeställningar, men förändringen i samhället  har även förändrat mitt sätt att angripa temat. Områden som främst har intresserat mig är kvinnans utsatta situation i samhället, relationsproblem, våld och vetenskapliga frågor om människan utveckling.

Jag samlar dagligen information om vad som händer genom dagspress, radio och TV  och det ger mig en massa ”input” om vad andra tycker, tänker och påstår. Ur detta tar jag sedan ställning och visar i mina målningar vad jag tycker, tänker eller kommenterar kring dessa frågor.  I mina målningar finns förhoppningsvis flera ingångar och tolkningar”.

Boka tid för privat visning!
info@gallerivalvet.com